l Online sinaq imtahanlar - Suallar.az

İstifadəçi Razılaşması

Bu İstifadəçi razılaşması (bundan sonra Razılaşma) bir tərəfdən suallar.az saytının rəhbərliyi (bundansonra Suallar.az və ya Administrasiya) ilə digər tərəfdən saytın istifadəçisi arasındakı münasibətləritənzimləyir.
Suallar.az kütləvi informasiya vasitəsi saytı deyil.
Suallar.az Sizə müxtəlif sahələr üzrə online fənn və sınaq imtahanları təklif edir.
Saytdan istifadə edərək, bu müqavilənin şərtlərini qəbul edirsiniz.
Bu müqavilənin şərtləri ilə razı deyilsinizsə, suallar.az veb saytından istifadə etməniz tövsiyyə olunmur

1. Razılaşmanın mövzusu

Administrasiya istifadəçiyə aşağıdakı məlumatları saytda yerləşdirmək hüququ verir:

 • Mətn məlumatları
 • Foto materialları

2. Tərəflərin hüquqları və vəzifələri

2.1. İstifadəçinin hüquqları:

 • Saytda məlumat axtarmaq
 • Saytdan məlumat almaq
 • Sayt üçün məlumat yaratmaq
 • Saytda yerləşdirilən məzmunlar üçün qeydləri bildirmək
 • Mənbəyi qeyd edərək, məlumatları digər saytlara təqdim etmək
 • Sayt məlumatlarını şəxsi (qeyri-kommersiya) məqsədləri üçün istifadə etmək

2.2. Administrasiyanın hüquqları:

 • İstifadəçi şərtlərini və məhdudiyyətləri hər zaman birtərəfli olaraq dəyişmək
 • Saytda hər hansı bir məlumata girişi məhdudlaşdırmaq
 • Məlumatları yaratmaq, dəyişdirmək və silmək
 • İstifadəçi hesabları silmək
 • Səbəb göstərmədən qeydiyyatdan imtina etmək
 • Ödəniş edildikdən sonra yaranmış problemlər istifadəçi ilə birlikdə həll olunur. Ödənilənvəsaiti geri qaytarmaq ilə bağlı birtərəfli qərər vermək

2.3. İstifadəçinin vəzifələri:

 • Təqdim olunan məlumatların düzgünlüyünü təmin etmək
 • Digər mənbələrdən məlumatları koçürməmək
 • Müharibənin təbliği, milli, irqi və ya dini ədavət və düşmənçiliyin qızışdırılmasına yönəlmişməlumatları, habelə yayılması üçün cinayət və ya inzibati məsuliyyət nəzərdə tutulan digərməlumatları yaymamaq.
 • Saytın fəaliyyətini pozmamaq
 • Eyni şəxs üçün bir neçə itifadəçi hesabı yaratmamaq
 • Digər istifadəçiləri aldatmağa yönəlmiş tədbirləri həyata keçirməmək
 • Hesabınızı və / və ya hesabınızın profil adını və şifrəsini üçüncü şəxslərə ötürməmək
 • Qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmadığı hallar istisna olmaqla, başqa bir şəxsinadından və ya onun əvəzinə bir hesab qeydiyyatdan keçirməmək
 • Reklam, erotik, pornoqrafik və ya təhqir xarakterli materialları, habelə yerləşdirilməsiqadağan edilmiş və ya Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyininnormalarına zidd olan digər məlumatları yerləşdirməmək.
 • Məlumatların avtomatik olaraq toplanması məqsədi ilə Sayt və onun xidmətləri ilə qarşılıqlıəlaqə yaratmaq üçün skriptlərdən (proqramlardan) istifadə etməmək

2.4. Administrasiyanın vəzifələri

 • Administrasiyadan asılı olmayan səbəblərdən mümkün olmadığı hallar istisna olmaqla, saytınfəaliyyətini təmin etmək
 • İstifadəçi hesablarının qorunmasını həyata keçirmək
 • Yayılması qanunla qadağan olunmuş və ya qadağan olunmuş məlumatları yaymaqla məşğulolan istifadəçiləri xəbərdarlıq edib, istifadəçi hesabını silməklə qorumaq

3. Tərəflərin məsuliyyəti

 • İstifadəçi yaydığı məlumatlar üçün şəxsən tam məsuliyyət daşıyır
 • Administrasiya xidmətlərini təşkil etmək üçün digər təhsil və informasiya resurslarına istinadedə bilər. Həmin istinadların məzmununa və fəaliyyətinə görə Administrasiya heç birməsuliyyət daşımır
 • Administrasiya İstifadəçinin gözlədiyi xidmətlər ilə faktiki alınan xidmətlər arasındakıuyğunsuzluğa görə məsuliyyət daşımır
 • Fors-major (hərbi əməliyyatlar, fövqəladə vəziyyət, təbii fəlakət və s.) vəziyyətindəAdministrasiya İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilən məlumatların təhlükəsizliyinə, habelə informasiya resursunun fasiləsiz işinə zəmanət vermir.

4. Razılaşmanın şərtləri

 • Bu razılaşma, saytdan istifadə anında qüvvəyə minir
 • Razılaşma yeniləndikdə mövcud versiya qüvvədən düşmüş hesab olunur
 • Administrasiya bu razılaşmanı öz qərarı ilə birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququnu özündəsaxlayır.
 • Administrasiya Razılaşmada dəyişikliklər barədə istifadəçiləri xəbərdarlıq etmir